Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Zakład Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

SOLVECO S.A. jest producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych SOLVECOL®, SOLVANOL takich, jak między innymi:

 • rozcieńczalniki,
 • rozpuszczalniki,
 • środki myjące i odtłuszczające,
 • produkty etanolowe.

SOLVECO S.A. prowadzi również odzysk odpadów, recykling i destylację rozpuszczalników. Należący do Spółki Zakład Blachownia mieści się w Kędzierzynie-Koźlu.

Oferta SOLVECO S.A. jest skierowana przede wszystkim do nowoczesnych firm zainteresowanych redukcją kosztów surowcowych, rozwojem nowych wyrobów i aspektami ekologicznymi prowadzonej działalności.

Zakład Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

Odbiorcami wyrobów i usług SOLVECO S.A. są miedzy innymi:

 • producenci farb i lakierów,
 • producenci chemii budowlanej,
 • producenci chemii motoryzacyjnej,
 • konfekcjonerzy wyrobów chemicznych
 • przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego,
 • przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego
 • Zakład Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

 • przedsiębiorstwa przemysłu rafineryjno-petrochemicznego,
 • przedsiębiorstwa gospodarki odpadami.

Spółka oferuje tym podmiotom produkty o najkorzystniejszej relacji ceny do jakości oraz usługi odzysku odpadów rozpuszczalnikowych.

Celem SOLVECO S.A. jest umocnienie pozycji lidera w obsługiwanych przez siebie segmentach rynku polskiego oraz osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku Europy Srodkowo-Wschodniej. Cel ten Spółka realizuje poprzez wysoką jakość produktów i usług, atrakcyjność cen, sprawność obsługi odbiorców, innowacyjność, efektywność i bezpieczeństwo ekologiczne stosowanych technologii.

Ważnym obszarem działalności SOLVECO S.A. jest odzysk odpadów zawierających rozpuszczalniki, recykling i destylacja rozpuszczalników. Połączenie odzysku rozpuszczalników z ich dalszym pogłębionym przerobem jest bardzo istotną cechą innowacyjnych technologii SOLVECO S.A..

Solveco może przyjmować do odzysku większość występujących na rynku odpadów rozpuszczalników organicznych. Pełna lista kodów odpadów, które mogą być poddawane odzyskowi, znajduje się na stronie dotyczącej odzysku rozpuszczalników i gospodarki odpadami.

Na przełomie 2009/2010 rozpoczął się rozruch instalacji odzysku przepracowanych płynów chłodniczych - pierwszej tego typu w Polsce i unikatowej w skali europejskiej. Planowana jest rozbudowa tej instalacji. W ramach realizowanej strategii rozwoju, Spółka rozwija i będzie rozwijać działalność w zakresie recyklingu rozpuszczalników. Spółka intensyfikuje działalność w tym zakresie i dokonuje w ramach stale rozbudowywanego zaplecza technicznego pionowej integracji procesów technologicznych.

W oparciu o posiadane instalacje produkcyjne i zaplecze logistyczne i magazynowe (w tym bazę zbiorników) SOLVECO S.A. świadczy ponadto usługi - oferuje m.in.:

 • usługową destylację rozpuszczalników,
 • usługowy odzysk rozpuszczalników,
 • usługi magazynowe, przeładunkowe, logistyczne,
 • produkcję na zlecenie.
logo UNIA dla przedsiębiorczych
logo UNIA dla przedsiębiorczych
logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i funduszu